Zwrot prowizji za kredyt gotówkowy.

lut 7, 2020 | Kredyty gotówkowe

Analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 [C-383/18] prowadzi do wniosku że klient, spłacając kredyt gotówkowy wcześniej [przedterminowo] może żądać od banku zwrotu wszystkich kosztów, a nie tylko tych zależnych od czasu obowiązywania umowy. Oznacza to, że klient odzyska również część prowizji za udzielenie kredytu.
Trybunał stwierdził, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu, wynikający z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim [analogicznie art. 16 dyrektywy o kredycie konsumenckim], ma zastosowanie do wszystkich kosztów, w tym również prowizji, a nie tylko tych okresowych tj. odsetek oraz ubezpieczenia. Zwrot wspomnianych kosztów powinien być proporcjonalny. Oznacza to, że musi on więc obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Przykładowe wyliczenie roszczenia:
Klient zaciągnął kredyt gotówkowy na 8 lat w kwocie 80 000 zł netto. Zapłacił prowizję 10% za udzielenie tj. 8 000 zł. Po równo połowie okresu kredytowania, tj. po 4 latach kredyt został spłacony przedterminowo. Według powyższego orzeczenia bank powinien zwrócić konsumentowi połowę prowizji za udzielenie, tj. 4 000 zł.