Klauzule niedozwolone [abuzywne] w umowach kredytowych.

Najskuteczniejszą drogą do wzruszenia umów kredytów ‘walutowych’ jest oparcie się na zarzucie abuzywności klauzul walutowych [indeksacyjnych]. Poniżej przedstawiam klauzule wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta z ich treścią...